Kontakt

ALL SEASONS IBS SPÓŁKA AKCYJNA ul. Żeromskiego 53, 90-625 Łódź zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000618202, REGON: 100941320, NIP: 7272766837 Kapitał zakładowy 255 000 zł wpłacony w całości

tel. 42 288 80 70; mail: ibs@allseasons-ibs.pl