strona główna

Kilka słów o nas

All Seasons IBS spółka akcyjna funkcjonuje na polskim rynku od ponad 8 lat. Poprzednio w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a od 2016 roku w postaci spółki akcyjnej.

W związku z podejmowanymi przez instytucje państwowe i ponadpaństwowe działaniami na rzecz ekologii oraz ograniczania zanieczyszczania środowiska zarząd spółki podjął decyzję o włączeniu się w działania pro-ekologiczne.
Spółka została zarejestrowana w rejestrach Ministerstwa Środowiska a obecnie znajduje się w rejestrze BDO prowadzonym przez Urząd Marszałkowski, jako sprzedawca odpadów oraz pośrednik w obrocie odpadami.

Poprzez dotychczasową działalność biznesową oraz nawiązane kontakty handlowe i współpracę z wieloma podmiotami spółka posiada szerokie możliwości zakupu i sprzedaży odpadów, ich przetworzenia i recyclingu. Nawiążemy kontakty z przedsiębiorcami, których celem jest dbanie o środowisko naturalne i chęć ograniczenia ilości zanieczyszczeń wokół nas. Podejmiemy współpracę z podmiotami biorącymi udział w procesach recyclingowych, w szczególności w zakresie przetwarzania i ponownego wykorzystania tworzyw sztucznych, gum i innych produktów.

Naszym mottem jest hasło ”Ziemia jest domem nas wszystkich, więc każdy jest zobowiązany do dbania o czystość naszego domu”.

Portfolio naszej firmy oraz opis wszystkich sektorów działalności spółki znajduje się na stronie All Seasons IBS SA

Team
All Seasons IBS SA